CI6-80

kallmangel

En klassisk kallmangel

• Lätt att mata in små plagg eller lakan med ett uppsamlingsfack
under arbetsbordet
• Servicevänlig konstruktion
Säkerhet
• Huv av plexiglas för att skydda fingrar att komma ikläm och en
diodbelysning
• Indikationslampa som tänds vi överlast
Annat
• Tre valsar i aluminium
• Elektrisk frikoppling
• Enfas elanslutning med stickpropp

Go top