Torkrum

Vi har flera olika modeller för torkrum, antingen en gammal klassisk lösning med en värmefläkt eller en modernare, energisnålare lösning med värmepump. Kontakta oss för hjälp med att ta reda på vilken lösning som passar erat torkrum

Värmepumpsmodeller

ta2002
TA2002
elbjörn_a155
A155
elbjörn_a75
A75
Torklina
rörsystem torkrum
Rörsystem
väggfläkt torkrum
Väggfläkt

Värmefläktar

HT400E El-fläkt
HT400V Vattenburen värme

Varför värmepump?

Med ett torkrumsaggregat av värmepumpsmodell  sänker du dina energikostnader och höjer torkeffektiviteten. Det innebär hög kapacitet och kort torktid.

Det är betydligt mer ekonomiskt att avfukta än att värma upp uteluft och torka med.

Principen för en torkrumsavfuktare är:

Den fuktiga luften sugs in i aggregatet och vatten
fälls ut när det passerar kylbatteriet.
Vattnet leds ner i golvbrunnen och luften, som nu
är torr, trycks av fläkten genom kondensorn,
återuppvärms och blåses ut i torkrummet.

miljöbild torkrum
Go top