Förebyggande underhåll

Frågorna kring service och underhåll av tvättutrusningen kan vara många. Varför behöver helt nya produkter service? Kan jag själv göra något? Hur sänker man energiförbrukningen – och vad bör man tänka på när man bygger en tvättstuga? Här listar vi några punkter kring service och underhåll som kan vara bra att tänka på.

 

Serviceavtal innebär flera fördelar

Det finns många fördelar med ett serviceavtal, bland annat:

  • Bekymmersfritt ägande
  • Oplanerade driftstopp kan förebyggas och undvikas –      begynnande fel hittas och åtgärdas
  • Driftskostnaderna minskar

Man kan säga att om man sköter maskinen, så ökar livslängden och det kostar mindre att reparera den. Ett serviceavtal med oss innebär också att service utförs av utbildade och kunniga servicetekniker, som vi lägger stora resurser på att kontinuerligt utbilda.  

Serviceavtalen kan anpassas efter era behov och som kund vet ni i förväg vad servicen kostar. (exklusive eventuella reservdelar om det inte gäller fullserviceavtal)

 
underhåll_pågår

Olika nivåer av serviceavtal

Fullservice

Tecknas när man köper produkterna. Det innebär att all service och eventuella reservdelar ingår till en fast månadskostnad under avtalstiden.

Även ett årligt underhållsbesök ingår där maskinerna ses över enligt en checklista.

Fullservicen är även ett krav om man köper utrustningen med finansiering.

 

 

Årlig service

Kan tecknas på alla produkter, oavsett ålder och fabrikat.

Det innebär att vi kommer ut en gång per år (eller oftare om ni har behov av det) och ser över och servar maskinerna enligt en utförlig checklista.

Efter utförd service får ni ett protokoll med en statusbedömning av maskinerna som ni kan använda för att planera underhållsplanen t ex.

Eventuella reservdelar debiteras enligt gällande prislista.

brandfara
Go top