Försäljning & Installation

Projektering

Vilken typ av utrustning ni behöver beror helt och hållet på hur många lägenheter ni har och vilka som bor där. Vill ni använda lågenergimaskiner framför vanliga, traditionella maskiner?. Att välja lågenergimaskiner är på sikt ett ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ.
 
Och fundera även på om ni vill ha automatisk dosering, då behöver man projektera för utrymme för det också.
 
3dskiss tvättstuga

Finansiering

Köper ni maskinerna med finansiering så använder ni inte upp något kapital som kanske behövs till andra projekt.

Med ett finansieringsupplägg får ni ett nyckelfärdigt paket som innehåller t ex installation, produkter, dosering och serviceavtal till en fast, låg månadskostnad. 

Installation

Vi installerar alla produkter som finns i tvättstugan. Från minsta tillbehör som sopsäckshållare till grovtvättmaskiner. Anslutning av el, vatten, avlopp och ventilation är inga problem. Vi flyttar även anslutningspunkter om det behövs. Oavsett om det gäller en enstaka produkt eller en hel tvättstuga är det tryggt att anlita oss.

Funktionskontroll genomförs givetvis alltid efter utförd installation för att säkerställa att vi lämnar över en fungerande anläggning.

Och vill ni ha en genomgång som visar hur man använder dom nya maskinerna så hjälper vi givetvis till med det också.

Go top