TA2002

ta2002

Electrolux mest energisnåla alternativ för torkrummet.


• Torkrumsavfuktaren arbetar med en kompressor och
fläkt som endast förbrukar 1,9kW/h

• 5-6 kg centrifugerad tvätt torkas på 1-1,5h med 0,37
kWh/kg tvätt, gäller med extra väggfläkt (tillbehör)

• Vid låg rumstemperatur under 24° tillförs i början av
torkprocessen tillsatsvärme med elementeffekt 2kW

• Levereras i vit färg och svarta ben

• Torkrumsavfuktaren startas med en väggmonterad
manöverenhet. Gångtiden är ställbar upp till 4 tim

Tillbehör
• Väggfläkt för montage ovanför torklinorna på vägg
mittemot torkaggregatet. Fläkten hjälper till att forcera
luft genom textilierna. Prod.nr. väggfläkt 988800162

Produktblad TA2002
Go top